Site Rengi

Ürün Geliştirme

03.01.2020
17.418
Endüstriyel Ürün Geliştirme
Endüstriyel Ürün Geliştirme

Ürün geliştirme, firmaları, çeşitleri ve diğer bilgiler için bu makale hazırlanmıştır. Endüstriyel Ürün Geliştirme süreci, fikirden ticarileşmeye giden bir süreçtir. İçerisinde fikir detaylı araştırması, pazar araştırması, sermaye, teknik süreçler, pazarlama, pazarlama stratejileri, pazara çıkma gibi bir çok farklı disipline ait çalışmaların girdiği çok kapsamlı ve büyük bir süreçtir. Ür-Ge, geliştirme örnekleri, geliştirme süreci, eş zamanlı mühendislik, reaktif ve proaktif geliştirme ve ilgili alanlarda bilgilendirme amacı bulunmaktadır. Makale çalışmasında ürün geliştirme nedir, süreci, uzmanı, örnekleri, mühendisi, projeleri ve diğer bilgiler verilmiştir.

yeni urun gelistirme
yeni urun gelistirme

Ürün Geliştirme Nedir ?

Araştırma ve geliştirme aktiviteleri ile orijinal, iyileştirilmiş, değiştirilmiş veya yeni mamuller TASARLAMA, ÜRETME ve PAZARA sunma prosesidir.

Neden Ürün Geliştiririz ?
 • Yeni mamuller üretip girişimci olmak
 • Firmanın pazar payını arttırmak için
 • Mevcut ürünlerin fiziki yapısının bugünkü görünüşünden ve işlevinden farklı hale getirmek
 • Kalitesini yükseltmek
 • Üretim sürecini iyileştirmek
 • İnsanlık için önemli bir sağlık problemini çözmek
 • İnsanlığın refahını, yaşam kalitesini arttırmak
 • Aidiyet duyduğunuz devletinizin güçlenmesi için

Mamul Geliştirme bir süreçtir. Bu sürecin etkin yönetimi çıkacak ürünün kalitesi üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır. Geliştirme bir süreçtir ve bu süreçte bir girdiler birde çıktılar bulunmaktadır. Girdiler;

 1. Yaratıcılık
 2. Teknoloji
 3. Pazar İhtiyacı
 4. Sermaye’dir.
Proaktif Ürün Geliştirme
Proaktif Ürün Geliştirme

Çıktı ise üründür. Girdi parametrelerinin detaylı incelenmesi ve bu süreçlerin doğru işletilmesi ürün başarısı üzerinden önemli etkileri bulunmaktadır. Örneğin Ür-Ge sürecine başlamadan bu dört girdiden biri olan teknolojik yeterlilikte bir eksiklik bulunması süreci tıkar ve başarısız bir Ür-Ge deneyimi yaşatır.

Ürün Geliştirme Sürecinin İlk Aşaması Nedir

Mamul geliştirme sürecinin ilk aşaması nedir? sorusunun cevabı ürün fikrinin oluşturulmasıdır. Mamul fikri olaraktan tanımlanabilen bu aşamada fikrin ortaya çıkmasında bir yerde ürünün görülmesi, bir problemin çözüm yolunun bulunması, yeni bir teknolojiden esinlenerek veya firmalar için müşterilerinden gelen talepler yeni mamul fikri olabilir. Bu fikrin alınıp detaylı olarak incelenmesi ve araştırılması, literatürle desteklenmesi ve mevcut teknoloji düzeyinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Eş Zamanlı Endüstriyel Ürün Geliştirme Yaklaşımı

Eş zamanlı Ür-ge yaklaşımı güncel bir yaklaşımdır. Bu sürece müşteriler, üretim ekibi, satın alma, pazarlama, finans, bilgi yönetimi ve tasarım gibi bütün endüstriyel ürün geliştirme sürecinin tarafları bir masaya oturur ve kararlar alır, raporlar hazırlar. Bütün süreç boyunca düzenli aralıklarla toplanılır ve aktif bir Ür-Ge süreci yönetilmiş olur.

Eş Zamanlı Mamul Geliştirme Yakalışımı
Eş Zamanlı Ürün Geliştirme Yakalışımı

Mamul Türleri Nelerdir?

Ür-Ge’de öz , somut , genişletilmiş olmak üzere 3 farklı yöntem bulunmaktadır. Öz , temel işlevi yerine getirecek yapı demektir. İlk kavramsal tasarım ve üründür. Somut ürün ise ona kalite katma, ambalajlama, test ve diğer ar-ge faaliyetlerini katma ile ortaya çıkan üründür. Genişletilmiş ürün ise ona sahip çıkma demektir. Satış, satış sonrası kurulum, teknik servis, garanti demektir. Genişletilmiş ürün geliştiren firmalar her zaman bir adım önde olur ve markalaşır. Ürün geliştirme uzmanı yetiştirin ve firmanızı bu alanda geliştirin.

Genişletilmiş Ürün Geliştirme Yaklaşımı
Genişletilmiş Ürün Geliştirme Yaklaşımı

Ürün Yaşam Çevrimi

Her ürünün bir yaşam çevrimi bulunmaktadır. Başarılı bir Ür-Ge süreci sonrası, pazara çıkan ürün ilk ‘GİRİŞ’ evresini yaşar. Gerçek bir pazar araştırması yapılırsa ‘BÜYÜME’ dönemine geçer ve hızla pazarda yer alır. Bu dönemde özellikle proaktif ürün geliştirmişseniz rakipleriniz artar, ürününüzü kopyalayıp yeniden pazara çıkanlar olur. Artık ürününüz duyulmuş ve yayılmaya başlamıştır. Sonrasında ise ‘OLGUNLUK’ dönemi başlar. Ürününüz piyasa hakimiyeti oluşmuş ve büyük bir büyüme dönemi yaşamış olursunuz. Bu dönem kritik noktadır. Eğer ‘İnovasyon’u bırakır, yeni ürün geliştirmez ve gelişimi bırakırsanız, pazar hacimde kısıtlı ise gerileme dönemi kaçınılmazdır. ‘GERİLEME’ döneminde satışlar düşmeye ve gelirler azalmaya başlar. Sonrasında ‘DÜŞÜŞ’ dönemi devam eder ve ürününüz ömrünü tamamlar. Ürünlerinizi ve firmanızı sürekli kılmak için ‘İNOVASYON’, ‘Ar-Ge‘ ve ‘Ür-Ge’ çalışmalarına sarılın ve bırakmayın. Peki ürün geliştirme uzmanı nedir sorusunun cevabı nedir. İlerleyen paragraflarda daha detaylı bilgi verilecek.

Ürün Yaşam Çevrimi
Ürün Yaşam Çevrimi

Başarısız Ürün Nedenleri

Ür-Ge sürecini başarılı ile uygulamış bir girişimin sonuca ulaşması şans değildir. Yaratıcılık, teknoloji, sermaye ve pazar ihtiyacı olan bir ürünün pazarda yer alması beklenir ve hızla pazar hacmini büyütür. Kısa zamanda başa-baş noktasını yakalar ve ilerler. Bu noktada başarısızlık var ise süreci iyi yönetemediğimiz ve en önemlisi ‘DUYGUSAL’ davrandığımızdandır. Başa- baş noktası ve başarısızlık sebepleri;

Başa Baş Noktası
Başa Baş Noktası
Reaktif Ürün Geliştirme

Reaktif Ür-Ge savunmacılıktır, taklitçiliktir. İkinci fakat daha iyi mantığı ile pazardaki mevcut ürünlerin üretimidir. Bazen ikinci olarak piyasaya çıkmak avantajlı olabilir. İlk çıkan firma Ür-Ge süreçlerini iyi işletememiş ise siz eksiklikleri tamamlayıp yeni, inovatif ve kaliteli ürünle çıkarsanız sonuçta iyi bir pazar payı yakalayabilirsiniz. Sürekli reaktif geliştirme ise firmanıza zarar verebilir.

Proaktif Ürün Geliştirme

Proaktif Ür-Ge girişimciliktir, İnovasyon gerektirir ve risklidir. Fakat süreç sonunda gelecek başarı büyük kazançlar getirebilir. Araştırma ve geliştirme gerekir, hazır pazar olmadığı için stratejik pazarlama yöntemleri gerektirir, girişimci olmayı gerektirir. Pazara ilk çıkılacağı için riskleri vardır. Yeni fikirleri gerekir.

Yeni Ürün Geliştirme Süreci ve Stratejileri

Ürün geliştirme süreci fikir tarama ve değerlendirme ile başlar, fikrin detaylı incelenmesi, geliştirme, test ve ticarileşme olarak devam eder. Geliştirme ve test işlemleri daha çok mühendislik alanı ile ilgili teknik çalışmaları ifade eder. Yani kavramsal tasarım, 3b modelleme, analitik ve nümerik hesaplamalar, tasarım revizyonu, prototip üretimi, gerçek çalıma ortamlarında test ve revizyon, nihai prototip üretimidir. Nihai prototip üretimi sonrası ise seri üretim için hazırlık ve alt yapı kurulum, sonrasında ticarileşme, yani pazara çıkıştır.

Bilgisayarla Bütünleşik Ürün Geliştirme Nedir?

Bilgisayar destekli geliştirme, özellikle bilgisayar ve yazılım teknolojisinin gelişimi ile birlikte doğmuş bir alandır. Ürünlerinizin prototipi daha üretilmeden sanal ortamda tasarımı yapılmakta, gerçek çalışma koşullarına uygun olarak simülasyonları yapılmaktadır. Yani ilk prototipi sanal ortamda üretilmekte ve test edilmektedir. Bu yöntem ile Ür-Ge süreci çok kısalmış ve süreç verimli hale getirilmiştir. Ürün geliştirme uzmanı olmak için bilgisayarla bütünleşik Ür-Ge yaklaşımlarını ve yöntemlerini iyi kavramanız gerekmektedir. Ürün tasarımında kullanılan en kapsamlı yazılım Solidworks yazılımıdır. Solidworks hakkında detaylı bilgi için ‘Solidworks‘ makalemizi okuyabilir ve satın almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bilgisayarla Bütünleşik ür-ge
Bilgisayarla Bütünleşik Ürün Geliştirme
Her yeni ürün firmanız için, etiğiniz bir fidandır.
Neden mi ürün geliştirmelisiniz

Daha refah içinde yaşayan bir toplum, daha sağlıklı bir toplum, daha güvenli bir devlet, daha az işsizlik, daha fazla gelişmişlik, daha fazla büyümüş firma ve daha fazla güçlü TÜRKİYE.

Ürün Geliştirme’de 3D Baskı İle Prototip Üretimi

3D yazıcı teknolojisi hızla ilerlemektedir. FDM, SLS, SLA ve diğer bir çok üç boyutlu baskı teknolojisine ait cihazlar geliştirildi ve artık ürünlerin ilk prototipi bu cihazlar ile üretilmektedir. ABS, PLA, PP, Nylon ve PVA gibi bir çok malzemeden üretilebilen prototipler, hızlı ve kolay, ucuz maliyetle üretilebilmektedir. Marsis İnovasyon ürünlerinizin geliştirilmesi hizmetinin yanında ilk prototiplerinin üretimi için 3d baskı hizmeti vermektedir. Hizmet hakkında detaylı bilgi için ‘3D Baskı Hizmeti‘ makalemizi okuyabilir ve bize ulaşabilirsiniz.

Fikirlerinizi ürüne dönüştürmek ve mevcut ürünlerinizi yenileştirmek için MARSİS İnovasyon’u arayın. TÜBİTAK ve KOSGEB gibi devlet desteklerinin sağladığı imkanlarla yeni ürünlerinizi geliştirebilirsiniz. Size değer katacak, inovatif özellikli ve pazar payınızı arttıracak üretimler ve geliştirme hizmeti için bize ulaşın. Bu kapsamda KOSGEB destekleri ve danışmanlık almak için ‘Kosgeb Danışmanlık‘ makalemizi okuyabilirsiniz.

MARSİS ile İleşitim Kurun !

  ETİKETLER: tasarım, analiz, baskı, ANSYS