Site Rengi

Üretim İyileştirme

03.01.2020
1.254
uretim iyilestirme danismanligi 1
Üretim İyileştirme Danışmanlığı

Üretim iyileştirme, geliştirme, üretim yönetim sistemleri ve iyileştirme üzerine bir çok değerli bilgiler vereceğimiz bu makale hazırlanmıştır. Üretim kelimesinin bir çok anlamı bulunmaktadır. üretim ‘topraktan, hayvanlardan, bitkilerden, doğadan vb ürün sağlama, mal ve hizmet olarak yeni şeyler ortaya koyma, üretme işidir’, ‘insanların, toplumun yaşaması ve gelişmesi için zorunlu olan nesneleri elde etmek gerekçesiyle doğal çevrelerini değiştirme etkinliği ve sürecidir’ gibi bir çok tanımı bulunmaktadır. Yine bir bakşa bakış açısı ile ekonomik faaliyetlerin temeli ve zenginliğinin kaynağı üretimdir. Çiftçinin buğday üretmesi, sanayicinin otomobil üretmesi, ilaç endüstrisinde ilaç üretimi, uçak üretimi, makine üretimi hepsi birer örnektir. Üretim iyileştirme ise üretim sürecinin inovatif yaklaşımlarla geliştirilmesidir.

Üretim Süreci İyileştirme Hizmeti
Üretim Süreci İyileştirme Hizmeti
Üretim Faktörleri
 • Emek : Üretim faaliyetlerine dahi edilen insan gücüne emek denilmektedir. Emek, bir mal ve hizmet üretmek için planlı bir şekilde yapılan fiziksel veya zihinsel faaliyetlerdir.
 • Tabiat (Doğa): Üzerinde üretim yapılan arazi ve toprak ile orman, yer altı zenginlikleri, akarsular, denizler ve güneş enerjisi gibi bir çok kaynak doğanın sağladığı kaynaklardır. Tabiat üretimin esas ve en temel kaynağıdır.
 • Sermaye : Üretimde kullanılan emek faktörüne yardımcı olan ve onun verimliliğini arttıran üretilmiş bir araçlardır.Her türlü araç, gereç, alet, makine, yol, baraj, köprü ve bina sermayedir. Doğal kaynakların dışında kalan her türlü maddi araçlar sermaye olarak adlandırılabilir.
Ürün Görselleri
uretim iyilestirme
Üretim iyilestirme

Neden Ürün İyileştirme, Neden Değişim?

Günümüzde firmalar kürelleşmenin etkisi ile yoğun bir rekabet içindedirler. Tüketiciler ise istedikleri işletmeyi seçebilme ve bulduklarında seçme imkanına sahiptirler. Bu durum işletmeleri farklılıklar yaratarak rekabetçi güç sağlayabilme zorunluluğuna itmekte ve rekabet nedeniyle işletmelerin istek ve ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretmesi gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Üretim iyileştirme için;

 • Rekabet edebilirliğini sürdürmek, arttırmak için
 • İç ve dış rakiplerinden daha iyi olabilmek için
 • Müşterilere gereksinimlerini aşan ürün ve hizmetler sunabilmek
 • Müşterilerin memnuniyetlerini arttırmak için
 • Topluma katkıyı her yönüyle arttırmak için
 • Doğaya en az zararla ürün üretmek için ürün iyileştirme yapılması gerekmektedir.
Süreç İyileştirme Yöntemleri
Yöneylem Araştırmasında Problem Çözme Yaklaşımı

Ele alınan koşullar altında üretim sürecinde yaşanan problemin en iyi çözümünü bulmaya yönelik çalışaşmalar yapan Yöneylem Araştırması, kıt kaynakların dağıtımını gerektiren koşullar altında sürecin en iyi tasırımın ve işletimini araştıran bilimsel bir yaklaşımdır. Üretim iyileştirme bir problem çözme yaklaşımı ile geliştirilebilir.

Toplam Kalite Yönetimi

Bir şirket kültürü olmasının yanında bir yönetim felsefesi olan TKY, minimum kaynak miktarı ile iç ve dış müşteri tatminini arttırmak için değerler, araçlar ve yöntemlerden meydana gelen ve sürekli gelişim gösteren bir yönetim sistemidir.

Altı Sigma Metodu

Altı Sigma tasarımı iyileştirmeyi ve iş sürecini izlemeyi içerir. Süreç iyileştirmeden, proje yönetimini, değişim yönetimi, liderlik, kültür değişimi, ödüller ve tazminat, hata tanımı, takım kurma ve problem çözmede herşeyi kapsayan alanda çok yönlü bir yöntem olmuştur. Son yirmi yılda endüstriyel şirketlerin rekabetçiliğini arttırmak için değişik yönetim programlarına sarıldıkları görülmektedir. Bunlardan en gözde olan Altı Sigma’dır. Üretim iyileştirme için yöntemi kullanabilirsiniz.

İstatistiksel Mühendislik

İstatistiksel mühendislik yapısal ve sistematik bir yaklaşımmdır. Bu yaklaşımın amacı değişkenlerin nedenini bulmak ve onu gidermektir. Bu değişkenleri gidermenin yolu ise süreçten elde edilen verileri incelemek, anlamlandırmak ve yorumlamaktır.

Üretim Süreci İyileştirme Danışmanlığı
Üretim Süreci İyileştirme Danışmanlığı

Üretim İyileştirme de Adımları nelerdir?

Ele alınan koşullarda problemin en iyi çözümünü bulmaya çalışılması gerekmektedir. Üretim iyileştirmede kıt kaynaklar altında mevcut koşullarda en iyiyi bulmak kapsamlı bir optimizasyondur. Süreci ilişkin problemi model kurma yaklaşımı içinde çözmek veya süreci iyileştirme için adımlar;

 1. Problemin tanımlanması
 2. Probleme ilişkin verilerin toplanması veya sistemin gözlenmesi
 3. Modelin formülüze edilmesi
 4. Modelden çözümlerin elde edilmesi
 5. Modelin test edilmesi
 6. Modelin uygulamaya hazırlanması
 7. Modelin uygulanması ve önerilerin üst yönetim tarafından değerlendirilmesi
 8. Modelin yaygınlaştırılmasıdır.
Üretim Süreçlerinizi İyileştirin ve firmanıza rekabet gücü katın
Değişim kaçınılmazdır

‘Birşeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır’ [Sokrates]

Süreç kavramı, girdilerin çıktılara dönüştüren faaliyetler olarak ifade etmektedir. Süreç bir son veya bi sonuç meydana getiren bir dizi eylem, değişiklik veya işlev olarak tanımlanmaktadır. Üretim iyileştirme de bir süreç iyileştirmedir. Süreç iyileştirmede; 5S, Önceve sonra Kaizen uygulaması, Kobetsu Kaizen, neden-sonuç diyagramı, 8D, Poke-Yoke, FMEA, kontrol kartları ve grafikleri, Histogramlar, Dağılım diyagramları, Pareto analizi, Zaman etüdü, Beyin fırtınası, Nonimal grup tekniği, Çetele tablosu, Akış şeması, Ağaç diyagramı, Ok diyagramı, Kıyaslama, Güç alanı analizi, Kalite fonksiyon göçerimi ve Altı sigma bunlardan bazılarıdır. Ürün geliştirmede mekanik tasarım.

Üretim İyileştirme Danışmanlığı

arsis İnovasyon, firmanıza rekabet gücü katacak üretim süreçlerinizin iyileştirilmeleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Hizmet almak için bize ulaşın. Hizmetleriniz KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumların sağladığı devlet destekleri ile alabilirsiniz. ,

MARSİS ile İleşitim Kurun !

  ETİKETLER: tasarım, ANSYS
  Ziyaretçi Yorumları (1)