Site Rengi

Kurucumuzdan

Anasayfa » Kurucumuzdan

Dr. Öğr. Üyesi Selim HARTOMACIOĞLU

Genel Müdür / Kurucu

  • Marsis İnovasyon San. Tic. Ltd. Şti.
  • Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Dr. Selim HARTOMACIOĞLU, ‘Ülkemizin her geçen gün daha çok önem verdiği sanayi odaklı gelişim politikaları ile yüksek katma değerli ürün geliştirme önemli hale gelmiştir’. Özellikle yurt dışı pazara açılma ve yer edinme, ihracat oranlarını arttırmanın temel anahtarı ‘İNOVASYON’ ve AR-GE’dir.

Ürün Geliştirme (Ür-Ge) fikirden ticarileşmeye giden çok disiplinli bir süreçtir. Bu süreç fikir oluşumu ile başlamakta, fikir değerlendirme, kavramsal tasarım, modelleme, tasarım doğrulama, prototip üretimi, test ve nihai prototip ile devam etmektedir. Ürünün gerekli süreçleri tamamlandıktan sonra ise pazara sunulmaktadır. Ür-Ge ekibinde ürünle ilgili bütün ilgililer bulunmalıdır. Tasarım, finans, müşteriler, üretim ekibi, Ar-Ge ekibi, satış pazarlama ve diğer bütün ilgililer. Sürecin efektif yürütülebilmesi için eş zamanlı bir çalışma gerekmektedir.

Ürün Geliştirme ‘de kullanılacak kaynakların iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Firmamızın, tedarikçilerimiz ve pazarın uygunluğu detaylı incelenmelidir. Başlamadan önce yaratıcılık, teknoloji, pazar ihtiyacı ve sermaye açısından ürün fikrinin detaylı incelemiş yapılmalıdır. Bu aşama ilerde yaşanması muhtemel aksaklıkların önceden tahmin edilmesi ve düzeltilmesi için son derece önemlidir.

Ürün geliştirmede öz ürün, somut ürün ve genişletilmiş ürün kavramları bulunmaktadır. Genişletilmiş ürün ürünün bütün testleri yapılmış, gerçek çalışma koşullarına uygun, markası, kalitesi, ambalajı, satış sonrası kurulum, garanti yani ürününüze sahip çıkmadır. Ürününüzün arkasında durmadır. Markalaşma için çok önemli bir yaklaşımdır.

Başarılı bir ürün geliştirme süreci sonrası pazara çıkıldığı zaman, ürünün hızla pazarda yerini alması beklenir. Giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş evrelerinden geçmesi beklenen ürünün, düşüş evresine geçmemesi için sürekli İNOVASYON yaparak ürünün yaşam çevrimini uzatabilir, yeni özelliklerle sürdürülebilir kılabiliriz.

Ürünün pazara çıkması ile Ar-Ge maliyetleri, değişken ve sabit maliyetler ile satış miktarı belirli bir zaman sonra başa baş noktasına gelir. Bu noktadan sonra firma üründen kar elde etmeye başlar. Bu noktanın yakalanma süresi, özellikle yeni girişimciler için çok önemlidir.

Ürün Geliştirme bir süreç yönetimidir, içerisinde Ar-Ge ve İnovasyon’u barındıran, kapsamlı çalışılması gereken bir süreç. Temel anahtarlar olan yaratıcılık, teknoloji, sermaye ve pazar ihtiyacından birisini devre dışı bırakırsanız başarısız bir ürün geliştirme süreci gerçekleştirirsiniz.

Marsis İnovasyon, firmanızın İNOVASYON, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge süreçlerinizde sizlere teknik destek, hizmet ve danışmanlık sağlamaktadır.