Site Rengi

KOSGEB Ür-Ge Destek Programı

20.01.2021
774
Kosgeb ürün geliştirme destek programı
KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOSGEB ürün geliştirme (Ür-Ge) Destek Programı ile artık ürün geliştirme süreçlerine destek verecek. 31.01.2022 tarihinde başvuruları alınmaya başlanacak olan yeni düzenleme ile artık inovatif ve yüksek katma değerli ürün projeleri desteklenecek. KOSGEB danışmanlık hizmeti almak için bizi arayın.

İnovatif Ürün Geliştirme ve Destekler

Ürün Geliştirme (Ür-Ge) fikirden ticarileşmeye gidecek kapsamlı bir süreçtir. Bu süreç fikir oluşumu ile başlar ve ürünün piyasaya çıkışı ve hatta pazardaki davranışlarına kadar devam eder. Aslında, ürünün pazardan çekilene kadar, yada ömrünü tamamlayana kadar devam eden kapsamlı, multi disiplin çalışmanın olduğu bir süreçtir. KOSGEB hangi işlere destek veriyor hakkında yazdığımız makaleye linkten oluşabilirsiniz.

Ür-Ge, özellikle inovatif ve yüksek katma değerli ürün geliştirme çalışmaları ekonomik büyüme, özellikle sürdürülebilir ekonomik büyüme için çok önemlidir. Bilginin üretilmesi, üretilen bilginin teknolojiye oradan da ticarileştirilebilir bir ürüne dönüştürülmesi, yine önemli bir problemi çözen veya yenilik getiren bir ürüne dönüştürülmesi ticari açısından çok önemlidir. Bu noktada katma değer vergisi ve gelir vergisi açısından da ülkemizin gelişmesine büyü katkı sağlamaktadır. Ürün geliştirme hakkında daha detaylı ve değerli bilgilere ulaşmak için ‘Ürün Geliştirme‘ makalesini okuyabilirsiniz.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Eski adıyla KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı artık yeni adıyla 31 Ocak sonrası destek vermeye devam edecektir. Yeni formu KOSGEB ürün geliştirme adıyla Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı olarak değiştirildi. Bu destek programı ile;

  1. Araştırma ve Geliştirme yani Ar-Ge ve inovasyon projeleri aracığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin; yeni ürün, yeni bir süreç ve/veya bir hizmet üretmelerinin ve iyileştirmelerinin
  2. Ürün Geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinin sağlanmasıdır.

KOSGEB Ür-Ge Destek Programı Proje Giderleri

Önceki projenin devamında bir çok bütçe kalemi KOSGEB ürün geliştirme tarafından desteklenmeye devam etmektedir. Destekler ve proje hakkında daha detaylı bilgiye oluşmak için linke tıklayınız. Bu destekler:

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek ProgramıDestek Üst Limiti(TL)Destek Oranı (%)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri150.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri (Geri Ödemeli)300.00075
Nitelikli Personel Giderleri Desteği200.00075
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği100.00075
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği100.00075
Diğer Giderler(Proje danışmanlık, eğitim, işbirliği ziyareti…)50.00075

KOSGEB Ür-Ge Projesinden Yararlanma Koşulları

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

-Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır. KOSGEB ürün geliştirme yada ür-ge projesine başvurmak için bizi arayın.

-Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Bu kapsamda;

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

KOSGEB Ür-Ge Projesi Başvuru ve Danışmanlık

MARSİS İnovasyon, uzman ekibi ve teknik altyapısı ile ürün geliştirme (Ür-Ge) projelerinize yazım, danışmanlık ve yürütme hizmeti sağlamaktadır. KOSGEB 2021 destekleri konusunda ayrıntılı bilgi için ‘KOSGEB 2021′ makalemizi okuyun. KOSGEB Ür-Ge Projesi hakkında hizmet ve danışmanlık almak için bizi arayın.

MARSİS ile İleşitim Kurun !

    Ziyaretçi Yorumları (1)