Site Rengi

26.12.2020
501
kosgeb

KOSGEB , yani .C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ ifadesinin baş harflerinden oluşan kurum, KOBİ dediğimiz firmaların ekonomideki rolünü ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini arttırmak ve sanayide entegrasyonu için kurulmuş bir kurumdur. Kurum hakkında bu makalede detaylı açıklamalar yapılacak ve özellikle KOBİ’lere yönelik desteklerinden siz okurlara bahsedilecektir. Ayrıca Marsis İnovasyon olarak proje danışmanlık hizmetimiz hakkında bilgiler verip, siz değerli müşterilerin firmalarının sürdürülebilir karlı büyümeleri için destek ve teşvikler konusunda bilgiler vereceğiz.

KOSGEB Nedir?

Kurum 1990 yılında kurulmuş bir yapıdır. 20 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. Merkezi Ankara’da ve tüzel kişiliği haiz özel bütçeli bir kuruluştur. KOSGEB için dönüş noktası 2009 yılı olmuştur. Bu tarihe kadar sadece imalat ve üretim sektörüne destek verirken, bu tarihten sonra hizmet ve ticaret sektörlerini de içine alarak kapsamı alanını genişletmiştir. Kurumun web sitesini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.

KOSGEB Başkanı Kimdir?

Kurum başkanlık statüsündedir ve başkanı Prof. Dr. Cevahir UZKURT’dur. Bir çok üniversitede akademisyenlik yapan UZKURT, özellikle inovasyon, inovasyon yönetimi, yenilik ve Ar-Ge ekosistemi, ulusal yenilik sistemleri ve ağları, girişimcilik yönetimi, gibi bir çok alanda çalışmalar yapmıştır. Siz konusu alanlarla ilgili bir çok akademik ve bilimsel çalışma yapmış ve halen çalışmalarını devam ettirmektedir.

Kurum Teşkilat Yapısı

Kurum başkanlık statüsünde bir yapıdadır. Yapısında 3 başkan yardımcısı bulunmaktadır. Ayrıca rehberlik ve denetim kurulu başkanlığı, iç denetim birimi başkanlığı, hukuk müşavirliği, kurumsal iletişim müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü ve başkan müşavirleri bulunmaktadır. Yine her bir başkan yardımcısın idaresinde bir çok başkanlık bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; girişimcilik dairesi başkanlığı, strateji geliştirme dairesi başkanlığı, teknoloji, yenilik ve yerlileştirme başkanlığı gibi bir çok daire başkanlığı bulunmaktadır. KOSGEB nedir? olarak hazırladığımız bu makalede kurum teşkilat yapısı hakkında da detaylı bilgi vermeye çalıştık.

KOSGEB Mevzuatı ve Yapısı

Kurum bir çok kanun ve yönetmenlikle yönetilmektedir. Bunlar KOSGEB kanunu, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, KOBİ’lerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelik gibi bir çok karar ile yönetilmektedir. Kurum devlet kurumu olduğu için bürokratik hiyerarşi yapısındadır. Kurum ile ilgili yönetmeliklere bakıldığı zaman; İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Teşkilat Yönetmeliği, Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliği, KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliği gibi bir çok yönetmelik yapısı bulunmaktadır.

Kurumun Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri

Misyon olarak kurum etkin destek ve hizmetleri KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmaktır. Yine vizyon olarak daha güçlü KOBİ’ler ve gelişen ekonomidir. Temel değerler açısından bakıldığı zaman ise; dürüstlük, erişebilirlik, güvenilirlik, hedef kitle odaklılık, hesap verilebilirlik, işbirliğine açıklık, saygınlık, şeffaflık, tarafsızlık ve yenilikçiliktir.

Kurumun Destekleri ve Başvuru

Kurum bir çok alanda devlet desteği sağlamaktadır. KOSGEB danışmanlık, özellikle Ar-Ge ve inovasyon boyutunda destekler sağlamakta ve firmaların büyümesi, uluslararasılaşması için destekler vermektedir. Bu destekler genel olarak;

  1. Girişimcilik Destekleri
  2. Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileşme Destekleri
  3. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
  4. KOBİ Finansman Destekleri
  5. Rehberlik ve Danışmanlık Destekleridir.

Dijitalleşmede önde kuruluş olan kurum, işlemlerini tamamen dijital ortamda yürütmekte ve hiç bir şekilde kuruma gitmeden süreçleri yürütebilmektesiniz. Yine vekalet vereceğiniz kişilere kurum için başvuru, proje sunma ve benzeri süreçleri sağlayabileceksiniz. Daha detaylı bilgi için ‘KOSGEB Hangi İşlere Destek Veriyor?‘ makalemizi okuyun.

KOSGEB Destekleri İçin Danışmanlık Firması Marsis

Marsis İnovasyon kurumun bütün danışmanlık süreçlerini yapmakta, proje yazımı, desteklerden yararlanma ve diğer konularda hizmet vermektedir. KOSGEB hiçbir aracı olmadan destek vermektedir. Fakat projelendirme, kurallar, yönetmenlikler ve araçlar, Ar-Ge ve İnovasyon içeriği gibi konularda firmalar bünyesinde uzman kişi çalıştıramadıkları, mevcut personelin de daha çok mevcut işlerle uğraştığı için firmalar bu konuda uzman arayışına girmektedir. Marsis, uzman ekibi ile size bu alanda profesyonel danışmanlık yapmaktadır. Hizmet almak için bize ulaşın.

MARSİS ile İleşitim Kurun !

    Ziyaretçi Yorumları (10)