Site Rengi

Analitik Hesaplamalar

03.01.2020
1.751
analitik hesaplamalar, analitik hesaplama nedir
Analitik Hesaplamalar

Analitik hesaplamalar, yöntemleri ve yaklaşımları üzerine bilgi için bu makale hazırlanmıştır. Ürün Geliştirme (Ür-Ge) fikirden ticarileşmeye giden bir süreçtir. Bu süreç fikir oluşturma, detaylı inceleme, konsept tasarım, modelleme, tasarım doğrulama, test, revizyon ve nihai prototip üretimi şeklinde devam eder. Tasarım doğrulama aşamasında nümerik ve analitik hesaplamalar kullanılır. Marsis İnovasyon olarak ürünlerinizin geliştirme sürecinde veya mevcut ürünlerinizin geliştirilmesi sürecinde analitik hesaplama ve teknik rapor hazırlama hizmeti vermektedir. Makalede analitik hesaplama, analitik hesaplamalar ve analitik hesaplama nedir? konuları incelenecektir.

Analitik Hesaplama Nedir?

Analitik hesaplama, amprik formullerler fizik olaylarını açıklamadır. Örneğin mukavemet problemi olarak gerilmenin hesaplamasında Gerilme=F/A formülüyle hesaplanır. Bu formüller deneysel çalışmalar sonucu elde edilen verilerin fonksiyon uygulanarak elde edilen sonuçlardır. Hata miktarları nümerik çözümlere göre daha fazladır.

Analitik Hesaplamalar Alanları

 • Statik Hesapları
 • Mukavemet Hesapları
 • Makine Elemanları Hesapları
 • Dinamik Hesapları
 • Mekanizma Hesapları
 • Termodinamik Hesapları
 • Akışkanlar Dinamiği Hesapları
 • Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon
 • Hidrolik ve Pinömatik Hesapları
 • Malzeme Hesapları ve Malzeme Seçimi

Analitik hesaplama deneysel veriler üzerine, matematiksel formüller kurularak elde edilmiş yaklaşımlardır. İlk bilim deney ve gözlem ile başlamış, sonrasında deney ve gözlemlerden elde edilen veriler ile analitik çözümler ortaya çıkmıştır. Ürün geliştirme sürecinde analitik çözümler gerek deney sonuçlarının ve gerekse nümerik analiz sonuçlarının yorumlanmasında, değerlendirilmesinde ve doğrulanmasında kullanılmaktadır. Analitik hesaplamlamar ileri matematik ve mühendislik bilgisi isteyen yaklaşımlardır.

Ürün Geliştirme’de Tasarım Doğrulama
Analitik Hesaplamalar

Analitik hesaplamalar bilimin ilk doğduğu günden beri tarlaların alanlarını hesaplamadan akışkanların davranışlarını hesaplamaya, elektromanyetik kuvvetten gerilmelere kadar geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Deney sonuçlarına göre oluşturulmuş matematiksel ifadeler olan analitik çözümler nümerik analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde referans olarak kabül edilmektedir. Mekanik tasarımlarınızın analitik hesapları için bize ulaşın.

Nümerik Hesaplamalar

Deneysel ve gözlem çalışmaları sonrası oluşturulan analitik hesaplamalar yerini ileri nümerik analiz çözümlerine bırakmıştır. Özellikle karmaşık geometrili ürünlerin mühendislik hesaplarında çokça kullanılan nümerik analiz yöntemi, özellikle bilgisayar ve yazılım teknolojisinin gelişmesiyle daha da kullanılmaya başlanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Özellikle sonlu elemanlar analizi bunların başında gelmektedir. Sonlu elemanlar yöntemini kullanan nümerik analiz yazılımlarından en kapsamlısı ise Ansys’dir. Ansys eğitimi ve satın almak için bize ulaşın.

Analitik Hesaplamar ve Çözümleri

Analitik hesaplamalar ayrıca deney sonuçlarından elde edilen sayısal verilerin modellenmesinde de kullanılmaktadır. Ar-Ge süreçlerinizde elde ettiğiniz verilerin matematiksel modellerinin oluşturulması ve çözülmesi, istatistiki olarak incelenmesi için analitik yaklaşımlar kullanılmaktadır. Marsis İnovasyon bu alanda hizmat sağlayan profesyonel çözüm ortağınızdır.

Ürünlerinizin Analitik Hesaplamalarını Yaptırmak İster misiniz?
Ürünlerinizin yapısal, akış ve elektromanyetik analitik hesaplamaları

Endüstriyel ürünlerinizin geliştirme sürecinde yapısal, akış ve elektromanyetik hesaplamaları profesyonel olarak yapılarak teknik rapor halinde sunulmakta ve raporlanmaktadır.

Marsis İnovasyon uzman ekibi ve teknik altyapısı ile ürünlerinizin analitik hesaplamalar ını yapmakta ve detaylı teknik rapor hazırlayarak size sunmaktadır. Ürün geliştirme süreçlerinin verimliliği ve etkinliği için tasarım doğrulama hizmeti alın. ,

MARSİS ile İleşitim Kurun !

  ETİKETLER: analiz, fea, elektromanyetik, ANSYS
  Ziyaretçi Yorumları (2)