Site Rengi

MARSİS

Marsis, yeni ürün fikirlerinizin geliştirilmesi süreci için hizmet sağlıyor. Tasarım ve konstrüksiyon alanında uzman olan Marsis, ayrıca prototip üretimi alanında da hizmet sağlamaktadır. Ürün fikrinin oluşması, konsept araştırması, fizibilite, tasarım, dijital prototip oluşturulması, dijital tasarım doğrulama, prototip üretimi ve test işlemleri için araçlar sağlıyor. Yüksek katma değerli ürün geliştirme sürecinde Ar-Ge faaliyetlerinizi destekliyor. Dünyanın lider nümerik analiz yazılımı Ansys ile geliştirilen ürünün 3d tasarımı sonrası doğrulama işlemi yapılıyor. Dijital prototip üreteminde yapılan bu test işlemi sonrası ürünün gelişmiş üretim araçları ile prototip üretimi gerçekleştiriliyor. Ürüne uygulanacak testler, özel test düzenekleri ve test sonuçlarının yorumlanması konusunda profesyonel rapor hazırlıyor. Prototip üretiminde katmanlı imalat yöntemleri ile 3D Baskı ve diğer imalat yöntemlerini kullanıyor ve bu yöntemlere göre tasarımı geliştiriyor. Ürünün teknik dosyasının hazırlanması ve seri üretime geçilmesi konusunda değer katıyor.

Yeni Ürün Geliştirme

Yeni ürün geliştirme, fikirden ticarileşmeye, hatta ürünün pazardaki davranışlarını izlemeye kadar giden kapsamlı bir süreçtir. Bu süreç, fikrin oluşması, detaylı değerlendirme, konsept tasarım, tasarım, tasarım doğrulama, prototip üretimi ve test işlemi ile devam etmektedir. Sonrasında nihai ürünün elde edilmesi, belgelendirme gibi işlemler sonrası ürünün pazara çıkışı sağlanmaktadır. Özellikle geliştirme sürecinde dijital araçların kullanılması ürün geliştirme performansı açısından son derece önemlidir. Örneğin dijital prototiplerin nümerik simülasyonlarının yapılması, tasarımın değerlendirilmesi, imalata uygun hale getirilmesi gibi. Marsis İnovasyon, yeni ürün geliştirme süreçlerinde geliştirme hizmeti ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Tasarım Doğrulama

Tasarım Doğrulama, deneysel, analitik ve nümerik yöntemlerle yapılan işlemlerdir. Ürün tasarımının hazırlanması sonrası ürünün dijital ortamda simülasyonlarını Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) ile yapabilmekte ve detaylı rapor hazırlanmaktadır. Yine ürünün mühendislik hesaplarını analitik yöntemlerle yapılmakta ve raporlanmaktadır. Prototip üretilmiş olan ürünün deneysel yöntemlerle tasarım doğrulama işlemlerini yapmakta ve detaylandırılmaktadır. Nümerik yöntemlerde yapısal statik, yapısal dinamik, titreşim ve termal analizleri ile tasarım doğrulama yapılarak ürünleriniz gerçek çalışma koşullarında incelenmektedir. Ayrıca farklı disiplinler arası çalışma ile aynı anda hem yapısal hem titreşim hem de akış eşleştirmesi ile analizler yapılmaktadır. Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) olarak adlandırılan bu çalışmalarda yapısal ve akış multidisiplin çalışmalarının yanında elektromanyetik uygulamalar ile de birleştirilip genel ürün geliştirme yapılmaktadır.

Prototip Üretimi

Prototip üretimi, yeni ürün geliştirme sürecinde ilk fiziksel nesnenin elde edilmesidir. Burada ürünün ilk üretimi ve sonrasında belirli adete kadar üretimi yapılabilmektedir. Bir çok yöntem kullanılmaktadır. Temel imalat yöntemleri ve modern imalat yöntemleri olarak. Katmanlı İmalat (AM) özellikle son yıllarda ilk prototip ve sonrasında belirli adete kadar seri üretim için uygun bir yöntemdir. Burada FDM, SLA, SLM, Polyjet gibi bir çok yöntem kullanılmaktadır. Ürünlerin bu yönetmelere göre tasarlanması, uygun hale getirilmesi önemlidir. Marsis, ürün geliştirme süreçlerinizde ve ürünlerin belirli adetlere kadar üretiminde katmanlı imalat teknolojisi ile prototip üretim hizmeti sağlamaktadır.

Akademi

Teknik Eğitimler, firmaların ürün geliştirme süreçlerinin performanslarının arttırılması, Ar/Ge çalışmalarının daha sistematik yapılması ve verimlilik artışı yönünde önemli avantajlar sağlamaktadır. Eğitimlerimiz uzman ekip ile sağlanmaktadır. Genel olarak yeni ürün geliştirme ve inovasyon, mekanik tasarım, bilgisayar destekli teknik ve mesleki resim, deneysel tasarım ve optimizasyon, katmanlı imalat, bilimsel araştırma ve Ar-Ge gibi alanlarda eğitimler sağlanmaktadır. Marsis, yapısal alanlarda uzmanlığa sahip ve bu alanlarda faaliyet göstermektedir. Eğitimler grup eğitimi, özel birebir veya firmanızın personellerinde yerinde veya online (ZOOM Platformu ile) verilmektedir. Katılımcıların bilgi ve tecrübesine göre, firmanıza özgü uygulama örnekleri ile eğitim içeriği oluşturulmaktadır. Katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.

Blogdan
24.08.2020
Chris MacDonald, Kıdemli Müdür, Analitik GTM Stratejisi ve İş Geliştirme, ThingWorx Analytics, PTC; Bernard Dion, Baş Teknik Görevli, Sistemler İş Birimi, Ansys; ve Mohammad Davoudabadi, Baş Mühendis, Ansys. Ansys hakkında bilgi için ‘Ansys Nedir?‘ makalemizi...
23.08.2020
Dijital İkiz Teknolojisi
Dijital İkiz (Digital Twin) Teknolojisi, 2002 yılından beri hayatımızda olan yeni bir kavramdır. Gün geçtikçe önemi fark edilmeye başlanmış ve endüstride olduğu kadar akademik dünyada da yerini almaya başlamıştır. Öyle ki, 2017’de en iyi 10...
12.04.2020
Termomekanik Yorulma İçin Bileşenler Nasıl Tasarlanır
Endüstri trendleri, bileşenlerin daha hafif, daha küçük ve daha verimli olmasını talep ediyor ve bu alanda çalışmalar hızla artmaktadır. Malzeme, geometrik ve topoloji optimizasyonu çalışmaları bu kapsamda devam etmektedir. Termomekanik Yorulma için Bileşenler Nasıl Tasarlanır...
05.04.2020
Covid-19 İle İlgili Ansys Simülasyonları
Sağlık hizmetleri uzamanını, politika belirleyicilerini ve COVID-19’a karşı mücadelede ortaklıkları desteklemek için Ansys, kendi analizlerinden, ortarları ve işbirlikçileri için fikirlerini paylaşıyor. Covid-19’a karşı ürün geliştirmek isteyenlerin, nihai ürün prototipine hızla gidecekleri simülasyon örnekleri için makaleyi...
Neler Yaptık?
0
Ürün Geliştirme
0
Prototip Üretimi
0
Tasarım Doğrulama
0
Ar-Ge Danışmanlığı
0
EĞİTİM
+90 530 763 09 70
Merdivenköy Mah. Dikyol Sok. No:2 Business İstanbul, B Blok, Kat:18 İç Kapı No: 179 Kadıköy / İstanbul